Powrót

Mecenas Adam Świecki po raz kolejny arbitrem Piłkarskiego Sądu Polubownego

Mecenas Adam Świecki, decyzją zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, został wybrany na drugą kadencję jako arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego. Kandydaturę mec. Świeckiego zgłosił Polski Związek Piłkarzy, jako reprezentant środowiska piłkarzy. Dzięki bogatemu doświadczeniu przez najbliższe cztery lata mecenas będzie brał udział w sporach majątkowych i niemajątkowych, związanych z piłką nożną.

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN jest obecnie jedynym organem jurysdykcyjnym w Polsce powołanym do rozstrzygania sporów majątkowych i niemajątkowych związanych z uprawianiem piłki nożnej. Kluby sportowe, zawodnicy, trenerzy oraz pośrednicy transakcyjni mają obowiązek zawierać w umowach zapisy przewidujące właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego do rozpoznawania sporów. Są to zwykle sprawy o zapłatę wynagrodzenia czy dotyczące ważności kontraktu.

Rozstrzyganiem sporów zajmują się stali arbitrzy. Rozpoznawanie spraw zbliżone jest do rozpraw przed sądami powszechnymi, występuje jednak wiele różnic w procedurze, które mają służyć szybkiemu i sprawnemu rozstrzygnięciu. Postępowania są dwuinstancyjne. W pierwszej instancji Piłkarski Sąd Polubowny wydaje orzeczenia w składzie 3 osobowym, w drugiej w składzie 5 osobowym.