Powrót

Nabór do zespołu kancelarii

Świecki Kancelaria powiększa swój zespół i zaprasza do współpracy studentów studiów prawniczych. Do zadań nowego pracownika będzie należało wsparcie zespołu kancelarii w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

CV należy przesłać na adres: kancelaria@swiecki.com.pl

Nabór ciągły.

 

Kogo szukamy?

– student studiów prawniczych;

– minimum czwarty rok studiów;

– dyspozycyjność: minimum 3 dni pracy w kancelarii w tygodniu.

 

Oferujemy:

– pracę w nowoczesnej kancelarii o szerokim zakresie specjalizacji;

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

– zdobycie wiedzy i realnego doświadczenia zawodowego pod okiem profesjonalistów;

– patronat w okresie aplikacji;

– gruntowne przygotowanie do egzaminu adwokackiego.

 

W CV należy zawrzeć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ŚWIECKI Kancelaria Adwokacka Adam Świecki moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby prowadzonej rekrutacji”.

 

Administratorem podanych przez kandydatów danych osobowych jest Adam Świecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ŚWIECKI Kancelaria Adwokacka Adam Świecki, ul. Narutowicza 16 lok. 1, 90-135 Łódź, e-mail: kancelaria@swiecki.com.pl.

Podane przez kandydatów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO).

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych.

Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Kandydatom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie dane osobowe naruszają przepisy RODO.

Kandydatom przysługuje także prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.