Powrót

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, które może uzupełnić orzecznictwo

Skomplikowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakończyło się odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej od decyzji zamawiającego. Złożone przez zespół naszej kancelarii odwołania mogą doprecyzować kwestię działań niezgodnych z regułami konkurencji.

Zespół naszej kancelarii reprezentuje wykonawcę posądzonego przez kopalnię węgla o zmowę przetargową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę prawie 127 mln zł. Kopalnia ogłosiła przetarg, w którym podzieliła zamówienie na dwanaście części, a w każdej z nich złożono tylko po jednej ofercie przez różne konsorcja spółek. Zamawiający uznał, że wykonawcy tworząc konsorcja ograniczyli rynek potencjalnych zainteresowanych przetargiem.

W imieniu naszego klienta złożyliśmy kilka odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej od decyzji o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania. Ponieważ zamówienie zostało podzielone na części, łącznie zostało złożonych jedenaście odwołań. Przedstawiliśmy argumentację i dowody wskazujące na brak zamiaru ograniczenia konkurencji. Jednocześnie pokazaliśmy, że to zamawiający tworząc bardzo trudne warunki w przetargu spowodował, że wykonawcy, aby im sprostać połączyli siły w ramach wspólnej oferty.

Przygotowaniem odwołania i obsługą sprawy zajmują się: mecenas Adam Świecki, mecenas Dorota Gaj i mecenas Aleksandra Bednarek.