Powrót

Rekrutacja na stanowisko: aplikant adwokacki

Świecki Kancelaria powiększa swój zespół i zaprasza absolwentów studiów prawniczych do składania dokumentów na stanowisko: aplikant adwokacki. Do zadań aplikanta będzie należało wsparcie zespołu kancelarii w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zgłoszenia można przesyłać do 7 lipca 2021 r.

 

Oferujemy:

  • pracę w młodym, dynamicznym zespole nowoczesnej kancelarii;
  • ciekawe wyzwania oraz różnorodność zlecanych zadań;
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • patronat w okresie aplikacji;
  • zdobycie wiedzy i realnego doświadczenia zawodowego pod okiem profesjonalistów w zakresie m.in. obsługi dużych podmiotów gospodarczych;
  • gruntowne przygotowanie do egzaminu adwokackiego.

 

Przebieg rekrutacji:

I etap: przesyłanie CV na adres: cv@swiecki.com.pl.

II etap: udział w spotkaniu, podczas którego porozmawiamy na temat warunków pracy w naszym zespole oraz oczekiwań kandydatów.

 

W CV należy zawrzeć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ŚWIECKI Kancelaria Adwokacka Adam Świecki moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby prowadzonej rekrutacji”.

 

 

Administratorem podanych przez kandydatów danych osobowych jest Adam Świecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ŚWIECKI Kancelaria Adwokacka Adam Świecki, ul. Narutowicza 16 lok. 1, 90-135 Łódź, e-mail: kancelaria@swiecki.com.pl.

Podane przez kandydatów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO).

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych.

Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Kandydatom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie dane osobowe naruszają przepisy RODO.

Kandydatom przysługuje także prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.