Działamy zespołowo

Klienci doceniają naszą umiejętność pracy zespołowej

Adam Świecki

Adwokat

adam@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt sporów sądowych o wielomilionowe kwoty. Wielokrotnie pełnił rolę eksperta prawnego przy inwestycjach budowlanych oraz przy negocjacjach kontraktów. Stworzył i przekształcił kilkadziesiąt spółek prawa handlowego. Jest arbitrem w sądzie polubownym przy PZPN, gdzie rozstrzyga spory majątkowe pomiędzy klubami, menagerami i piłkarzami, uczestniczy w pracach nad przepisami prawnymi w Komisji Dialogu Społecznego przy PZPN. Jest ekspertem w przetargach i sporach przed KIO, dodatkowo ukończył Zamówienia Publiczne na SGH w Warszawie.

Jest założycielem kancelarii.

Specjalizacja:

Dorota Gaj

Adwokat

dorota.gaj@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Uczestniczyła w wielu procesach sądowych, reprezentując klientów w trudnych i wielopłaszczyznowych sporach. Z powodzeniem prowadzi bieżącą obsługę prawną, w szczególności firm budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw z branży tekstylnej. Jest wsparciem nie tylko dla firm, ale i także klientów indywidualnych, m.in. w sprawach rodzinnych i cywilnych. Pracowała w Izbie Skarbowej, gdzie zdobyła praktyczną wiedzę z zakresu kontroli podatkowych.

Kieruje pracą zespołu procesowego.

Specjalizacja:

Oliwer Nowicki

Adwokat

oliwer.nowicki@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Reprezentował duże przedsiębiorstwa w sporach kontraktowych, wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach prawnych. Z powodzeniem łączy wiedzę z wielu dziedzin prawa z praktyką funkcjonowania biznesu. Posiada doświadczenie w doradztwie związanym ze sprawami pracowniczymi. Prowadzi sprawy administracyjne przed organami oraz sądami. Poza klientami biznesowymi pomaga wielu klientom w zakresie spraw m.in. odszkodowań i tzw. frankowiczów.

Kieruje pracą zespołu analiz orzecznictwa i zmian prawa.

Specjalizacja:

Anna Śmiałkowska

Adwokat

anna.smialkowska@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach gospodarczych, rodzinnych i karnych. Z sukcesem reprezentowała klientów w licznych wielopłaszczyznowych sporach sądowych. Pomaga klientom w trudnych sprawach rozwodowych, w przypadkach naruszenia dóbr osobistych czy konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc praktykę adwokacką w ramach spółki partnerskiej.

Specjalizacja:

  • Spory sądowe
  • Prawo rodzinne
  • Dobra osobiste
  • Nieruchomości
  • Przestępstwa gospodarcze
  • Prawo karne

Joanna Zielińska

aplikant adwokacki

joanna.zielinska@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Z kancelarią związana jest prawie od samego jej założenia. Wielokrotnie występowała na sali sądowej w sprawach karnych, gospodarczych i cywilnych. Uczestniczyła przy zakładaniu i obsłudze spółek. Przygotowała umowy, również w języku angielskim oraz dokumenty korporacyjne. Brała udział w likwidacji spółek. Współuczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z branży tekstylnej i budowlanej, a także w obsłudze spółdzielni.

Specjalizacja:

Aleksandra Sztajner-Świecka

aplikant adwokacki

aleksandra@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Doświadczenie:

Uczestniczyła w wielu sporach sądowych oraz postępowaniach przetargowych. Reprezentuje klientów przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Praktykę zdobywała jako kierownik działu prawnego w dużej spółce deweloperskiej i przedsiębiorstwie budowlanym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach inwestycji, nieruchomości oraz przygotowywania i negocjowania umów.

Specjalizacja:

Aleksandra Bednarek

aplikant adwokacki

aleksandra.bednarek@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyła w kancelarii indywidualnej i dużej kancelarii windykacyjnej, gdzie prowadziła sprawy cywilne związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z umów. Zajmuje się obsługą zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Jest również absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizacja:

Iga Marcinkowska

aplikant adwokacki

iga.marcinkowska@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Posiada doświadczenie w dziedzinach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Bliskie są jej zagadnienia z zakresu prawa procesowego, cywilnego oraz problematyki umów związanych z obrotem gospodarczym. Na co dzień świadczy obsługę prawną dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jest również absolwentką Analityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizacja:

Ewelina Rosińska

Adwokat

ewelina.rosinska@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Posiada bogatą praktykę w sprawach o odszkodowawczych. Wielokrotnie reprezentowała klientów w negocjacjach z ubezpieczycielem. Z sukcesem reprezentuje klientów na sali sądowej w sprawach cywilnych i karnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako kierownik Unijnego Centrum Odszkodowań.

Specjalizacja:

 

Monika Filipiak

Office manager

monika.filipak@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Zajmuje się wdrażaniem nowych projektów, kontaktami z klientami oraz kierowaniem biura kancelarii. Doświadczenie zdobywała w jednostkach budżetowych i prywatnych przedsiębiorstwach.

 

 

Mikołaj Zołotarew

Konsultant z dziedziny budownictwa

mikolaj.zolotarew@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Zarządza inwestycjami deweloperskimi w zakresie budownictwa biurowego oraz wielorodzinnego. Pełnił również funkcję kierownika budowy inwestycji mieszkaniowych, a także posiada doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Między innymi nadzorował realizację inwestycji budowlanych dla Amazon. Wspiera prawników kancelarii wiedzą w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy z dziedziny budownictwa.

Specjalizacja: