Działamy zespołowo

Klienci doceniają naszą umiejętność pracy zespołowej

Adam Świecki

Adwokat

Od 2017 roku jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy Polskim Związku Piłki Nożnej, który rozstrzyga spory majątkowe piłkarzy i klubów sportowych. Jest także członkiem Komisji Dialogu Społecznego przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw z branży budowlanej, energetycznej oraz IT. Reprezentuje klientów przed sądami oraz przed KIO. Doradza klientom w procesach inwestycyjnych i przekształcaniu spółek. Jest obrońcą w procesach karnych gospodarczych. Ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji oraz Szkołę Główną Handlową. Pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ukończył studia z zakresu prawa zamówień publicznych.

adam@swiecki.com.pl

Dorota Gaj

Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w trakcie studiów, jak i w toku aplikacji adwokackiej w renomowanych kancelariach łódzkich, także współpracując z adwokatami na terenie całego kraju. Nabyła doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-skarbowej, które jest przydatne również w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i finansowym, m.in. prawie podatkowym. Posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych dzięki czemu reprezentuje interes klientów kancelarii w sposób profesjonalny i rzetelny.

dorota.gaj@swiecki.com.pl

Ewelina Rosińska

Adwokat

Adwokat Ewelina Rosińska reprezentuje klientów przed sądami na terenie całej Polski. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności o charakterze odszkodowawczym. Doświadczenie zdobywała między innymi w Kancelarii Unijne Centrum Odszkodowań, w tym jako koordynator oddziału kancelarii, prowadząc liczne sprawy odszkodowawcze. Biegle posługuje się językiem angielskim.

ewelina.rosinska@swiecki.com.pl

Joanna Zielińska

aplikant adwokacki

Odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Posiada praktykę ogólną. Za wyniki w nauce została wyróżniona stypendium Rektora UŁ dla najlepszych studentów. Uczestniczyła w programie Znam Swoje Prawa. Była wolontariuszem fundacji Court Watch Polska. Jest absolwentką Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się bieżącą obsługą spraw. Włada językiem angielskim i hiszpańskim.

joanna.zielinska@swiecki.com.pl

Aleksandra Sztajner-Świecka

aplikant adwokacki

Odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i kontraktów handlowych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Kierunek Prawo. Jest absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego. Pracowała w kancelarii notarialnej oraz w dziale obsługi prawnej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi i doradztwa prawnego przedsiębiorstw budowlanych i deweloperów. Biegle włada językiem niemieckim.

aleksandra@swiecki.com.pl

Martyn Olejnik

Prawnik

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Posiada praktykę ogólną. Zajmuje się także sprawami cywilnymi, prawem pracy oraz prawem nowych technologii.

martyn.olejnik@swiecki.com.pl

{props.name}

Mikołaj Zołotarew

Konsultant z dziedziny budownictwa i inwestycji

Jest doradcą w sprawach budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru budowlanego i obsługi inwestycji budowlanych dla podmiotów polskich i zagranicznych. Dla kancelarii i jej klientów jest wsparciem w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy z dziedziny budownictwa. Biegle posługuje się językiem angielskim.

mikolaj.zolotarew@swiecki.com.pl