Powrót

Budownictwo

Doradzamy deweloperom i wykonawcom.

Z powodzeniem przeprowadziliśmy inwestycje budowy osiedli mieszkaniowych i budynków biurowych.

Kancelaria obsługuje pod względem prawnym cały proces inwestycji budowlanej, poczynając od decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestora, rozliczenie z tytułu wykonanych robót, roszczenia z gwarancji i rękojmi.

  • Opracowujemy umowy dotyczące procesów inwestycyjnych, w szczególności umowy projektowe, o nadzór autorski, o zarządzanie projektem, o nadzór inwestorski oraz umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, a także umowy kompleksowe obejmujące projektowanie, nadzór autorski, zarządzanie projektem oraz nadzór inwestorski, umowy due dilligence.
  • Prowadzimy sprawy dotyczące roszczeń związanych z wadami budynków. Reprezentujemy deweloperów, a także klientów indywidualnych. We współpracy z ekspertami z dziedziny budownictwa uczestniczymy w odbiorach, a także dokonujemy analizy i oceny zasadności roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
  • Bronimy i reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących wypadków na budowie. Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie, a także uczestniczymy w sprawach karnych dotyczących wszelkich zdarzeń na budowie.