Powrót

Prawo pracy

Opracowujemy regulacje wewnętrzne związane z zatrudnieniem, w tym m.in. zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa, kontrakty managerskie, prowadzimy spory pracownicze.

W obszarze prawa pracy świadczymy usługi obejmujące głównie:

  • Opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
  • Umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji
  • Umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie
  • Doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce
  • Negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
  • Audyty prawne
  • Porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
  • Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
  • Doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnieni