Powrót

RODO i ochrona danych osobowych

Przeprowadzamy wdrożenia regulacji wynikających z RODO.

Tworzymy dokumenty pod potrzeby konkretnego klienta. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przez UODO.

Zakres naszych usług na tym polu obejmuje między innymi:

  • Bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
  • Opracowywanie, wdrożenia i zmiany wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  • Przeprowadzanie sprawdzeń zgodności i audytów
  • Reprezentację przed UODO i innymi organami
  • Zarządzanie incydentami i programy zapobiegania naruszeniom
  • Opracowywanie umów powierzenia przetwarzania i przekazywania danych
  • Przeprowadzanie szkoleń dopasowanych do profilu organizacji