Powrót

Spółki handlowe

Przeprowadzamy fuzje i przejęcia, tworzymy spółki, wprowadzamy w nich zmiany.

Pomagamy w bieżącym funkcjonowaniu spółek. Reprezentujemy w sporach pomiędzy wspólnikami.

Pomożemy dobrać odpowiednią formę spółki do prowadzonej działalności. Usługi prawne dotyczące spółek handlowych obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

  • Doradztwo prawne w organizacji przedsięwzięć gospodarczych
  • Optymalizacja majątkowo-podatkowa spółek i ich wspólników
  • Odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwami
  • Fuzje i przejęcia krajowe oraz transgraniczne, podziały, przekształcenia
  • Ochrona majątku kluczowego przedsiębiorstw
  • Ład korporacyjny, bieżąca obsługa korporacyjna, tworzenie i obsługa wewnętrznej struktury organizacyjnej