Powrót

Spory sądowe i arbitrażowe

Przeprowadziliśmy setki sporów sądowych

Posiadamy doświadczenie w arbitrażu gospodarczym. Mecenas Świecki jest arbitrem w sądzie polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Każdej sprawie poświęcamy dużą uwagę, a Klientów na bieżąco informujemy o przebiegu postępowań. Naszą wiedzę wspomagamy wyczuciem rynku i branży, które posiadamy dzięki współpracy z podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki. Celem naszym jest, aby uzyskiwać najczęstsze wygrane w sądzie, a świadczone przez nas usługi były jak najbardziej efektywne czasowo i kosztowo.