Powrót

Zamówienia publiczne

Posiadamy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z dziedziny zamówień publicznych.

Ofertę kierujemy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, a także do wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Adwokat Adam Świecki poza studiami prawniczymi ukończył również studia z zakresu prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, które realizowane były pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obronił pracę poświęconą zagadnieniu wykorzystywania przez wykonawców potencjału podmiotów zewnętrznych przy realizacji zamówienia. Doradza klientom zarówno w zakresie przeprowadzenia przetargu, jak i jego dalszej realizacji, w tym reprezentuje zamawiających i wykonawców w sporach związanych z wykonywaniem umowy o zamówienie publiczne.

Świadczymy usługi prawne dla Zamawiających i Wykonawców

Nasza praca nie ogranicza się do przytoczenia odpowiednich przepisów, proponujemy praktyczne rozwiązania problemu oraz pomoc w osiągnięciu pożądanego rezultatu.

  • Opracowujemy koncepcję postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dopasowaną do specyfiki danego zamówienia, w tym pomagamy przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy.
  • Doradzamy przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami.
  • Reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
  • Reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących wykonywania umowy o zamówienie publiczne.