Działamy zespołowo

Klienci doceniają naszą umiejętność pracy zespołowej

Adam Świecki

Adwokat / Szef kancelarii

adam@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt sporów sądowych o wielomilionowe kwoty. Wielokrotnie pełnił rolę eksperta prawnego przy inwestycjach budowlanych oraz przy negocjacjach kontraktów. Stworzył i przekształcił kilkadziesiąt spółek prawa handlowego. Jest arbitrem w sądzie polubownym przy PZPN, gdzie rozstrzyga spory majątkowe pomiędzy klubami, menagerami i piłkarzami, uczestniczy w pracach nad przepisami prawnymi w Komisji Dialogu Społecznego przy PZPN. Jest ekspertem w przetargach i sporach przed KIO, dodatkowo ukończył Zamówienia Publiczne na SGH w Warszawie.

Jest założycielem kancelarii.

Specjalizacja:

Anna Śmiałkowska

Adwokat / szef departamentu projektów biznesowych i sporów sądowych

anna.smialkowska@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach gospodarczych, rodzinnych i karnych. Z sukcesem reprezentowała klientów w licznych wielopłaszczyznowych sporach sądowych. Pomaga klientom w trudnych sprawach rozwodowych, w przypadkach naruszenia dóbr osobistych czy konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc praktykę adwokacką w ramach spółki partnerskiej.

Specjalizacja:

  • Spory sądowe
  • Prawo rodzinne
  • Dobra osobiste
  • Nieruchomości
  • Przestępstwa gospodarcze
  • Prawo karne

Iga Modrzyńska

Adwokat / szef departamentu zamówień publicznych i prawa gospodarczego

iga.modrzynska@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Posiada doświadczenie w dziedzinach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Bliskie są jej zagadnienia z zakresu prawa procesowego, cywilnego oraz problematyki umów związanych z obrotem gospodarczym. Na co dzień świadczy obsługę prawną dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jest również absolwentką Analityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizacja:

Dorota Dzięgielewska

Adwokat / associate

dorota.dziegielewska@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Zajmuje się reprezentacją prawną oraz wsparciem dla klientów indywidualnych, a także stałą, kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży budowlanej i produkcyjnej.

Specjalizacja:

  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Nieruchomości i inwestycje budowlane
  • Windykacja należności
  • Obsługa prawna biznesu

Katarzyna Bójko

adwokat / associate

katarzyna.bojko@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Do zakresu jej zainteresowań należą sprawy dotyczące sporów natury etycznej, walka z nierównościami społecznymi oraz niesymetrycznym traktowaniem kobiet i mężczyzn.

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi od 2016 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie skończyła studia prawnicze w 2012 r. Pracę magisterską poświęconą analizie problematyki prawnej wolności słowa obroniła w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Ukończyła też podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, zakładaniu i obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych i komorniczych.

 

Specjalizacja:

  • Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe
  • Prawo podatkowe

Marcin Kłos

adwokat / associate

marcin.klos@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywał w butikowej kancelarii adwokackiej ukierunkowanej na prawo medyczne. Posiada bogatą praktykę w sprawach medycznych, odszkodowawczych, rodzinnych, karnych oraz gospodarczych. Z sukcesem reprezentował klientów w wielopłaszczyznowych sporach sądowych. Jest autorem publikacji oraz prelekcji z zakresu prawa medycznego.

Specjalizacja:

  • Prawo medyczne
  • Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne
  • Prawo karne
  • Litygacja

Maciej Krzemiński

adwokat / associate

maciej.krzeminski@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu spraw cywilnych i gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobył prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką oraz współpracując z łódzkimi kancelariami prawnymi. Jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego przy PZPN.

Specjalizacja:

  • Prawo cywilne
  • Spory sądowe
  • Obsługa prawna przedsiębiorców
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo sportowe
  • Odszkodowania

Aleksandra Świecka

adwokat / associate

aleksandra@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Doświadczenie:

Uczestniczyła w wielu sporach sądowych oraz postępowaniach przetargowych. Reprezentuje klientów przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Praktykę zdobywała jako kierownik działu prawnego w dużej spółce deweloperskiej i przedsiębiorstwie budowlanym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach inwestycji, nieruchomości oraz przygotowywania i negocjowania umów.

Specjalizacja:

Aleksandra Urbaniak

adwokat / associate

aleksandra.urbaniak@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Doświadczenie:

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej, wizerunku, w tym również w aspekcie prawnokarnym. Od 4 lat z powodzeniem łączy obowiązki zawodowe z pracą dydaktyczną na wyższej uczelni technicznej. Zarejestrowała szereg znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Opracowała wiele strategii transferu nowych technologii do biznesu czy długofalowej ochrony marki, praw własności przemysłowej w branży odzieżowej, spożywczej, inżynierii materiałowej oraz praw autorskich twórców, w szczególności internetowych a także informatyków.

Specjalizacja:

  • ochrona renomowanych znaków towarowych
  • przestępstwa dotyczące własności intelektualnej i postępowaniach karnych w sprawach z tego zakresu
  • prawo i polityka energetyczna z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii
  • etyka zawodowa w zawodach zaufania publicznego

Agnieszka Augustyniak-Rasiewicz

aplikant radcowski

agnieszka.augustyniak-rasiewicz@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Doświadczenie

zajmuje się prawem cywilnym i procedurą cywilną. Doświadczenie zdobyła pracując na stanowisku asystenta sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi, a następnie w Kancelarii Radców Prawnych, gdzie zajmowała się obsługą towarzystw ubezpieczeniowych w sprawach odszkodowawczych.

 

Specjalizacja:

  • Prawo cywilne
  • Odszkodowania
  • Zadośćuczynienia

Anna Kobierska

aplikant adwokacki

anna.kobierska@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Doświadczenie:

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W kręgu jej zainteresowań leżą zagadnienia z zakresu prawa handlowego, gospodarczego oraz specyfiki przepisów dotyczących zamówień publicznych. Interesuje się także szeroko rozumianym prawem międzynarodowym oraz prawami człowieka.

Doświadczenie zdobyła odbywając m.in. praktyki w Wydziale Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, a następnie w kancelarii adwokackiej, gdzie zajmowała się przede wszystkim obsługą osób poszkodowanych w sprawach odszkodowawczych.

 

Sylwia Powilajtis-Świątek

aplikant adwokacki

sylwia.powilajtis-swiatek@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Doświadczenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Zajmuje się sprawami cywilnymi i gospodarczymi. Do kręgu jej zainteresowań leży również prawo rodzinne.

Specjalizacja:

  • prawo cywilne
  • prawo gospodarcze
  • prawo handlowe
  • zamówienia publiczne
  • obsługa prawna przedsiębiorców

Ewelina Rosińska

Adwokat / associate

ewelina.rosinska@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Posiada bogatą praktykę w sprawach o odszkodowawczych. Wielokrotnie reprezentowała klientów w negocjacjach z ubezpieczycielem. Z sukcesem reprezentuje klientów na sali sądowej w sprawach cywilnych i karnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako kierownik Unijnego Centrum Odszkodowań.

Specjalizacja:

 

Monika Filipiak

kierownik departamentu organizacyjnego

monika.filipiak@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Zajmuje się wdrażaniem nowych projektów, kontaktami z klientami oraz kierowaniem biura kancelarii. Doświadczenie zdobywała w jednostkach budżetowych i prywatnych przedsiębiorstwach.

 

 

Izabela Jakiel

office manager

izabela.jakiel@swiecki.com.pl
41 208 81 80

Zajmuje się obsługą administracyjną biura oraz kontaktami z klientami. Doświadczenie zdobyła w prywatnych przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych.

 

 

Mikołaj Zołotarew

Konsultant z dziedziny budownictwa

mikolaj.zolotarew@swiecki.com.pl
42 208 81 80

Doświadczenie:

Zarządza inwestycjami deweloperskimi w zakresie budownictwa biurowego oraz wielorodzinnego. Pełnił również funkcję kierownika budowy inwestycji mieszkaniowych, a także posiada doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Między innymi nadzorował realizację inwestycji budowlanych dla Amazon. Wspiera prawników kancelarii wiedzą w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy z dziedziny budownictwa.

Specjalizacja: